การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้าด้วย โดยสินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ตามเงื่อนไขของทางบริษัท ดังนี้ต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1. ทางบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก หรือเปิดใช้งานแล้ว
  • สินค้าที่ระบุล่วงหน้าว่า “กล่องบรรจุบุบ/กล่องบรรจุไม่สวย/no box“ หากสินค้าด้านในไม่ได้รับผลกระทบ

2. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ โดยทางบริษัทจะรับผิดค่าจัดส่ง ในกรณีต่อไปนี้

  • ลูกค้าได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
  • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • สินค้าชำรุด หรือเสียหายเนื่องจากการขนส่ง

3. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า โดยไม่ได้เกิดจากสินค้าชำรุดหรือการจัดส่งสินค้าผิดพลาด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  • สินค้าใหม่ที่เปลี่ยนจะต้องมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม
  • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด และส่วนต่างของสินค้า (ถ้ามี)

หลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า

1. หลักฐานการสั่งซื้อ
2. หลักฐานการชำระเงิน
3. ใบกำกับภาษี+ใบเสร็จรับเงิน (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี+ใบเสร็จรับเงิน)

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินและประสานงานผ่านช่องทาง Line@: @babypungto เท่านั้น
2. แสดงหลักฐานการสั่งซื้อ การชำระเงิน หรือใบกำกับภาษี+ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
3. แจ้งเหตุผลในการขอเปลี่ยนสินค้า
4. เมื่อทางบริษัทอนุมัติการขอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจึงจะสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้
5. หลังจากสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว สินค้าใหม่จะถูกดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ