Saalin Math Flash Card Collection การ์ดเกมคณิตศาสตร์ | ของเล่นเสริมพัฒนาการ เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

Saalin Math Flash Card Collection การ์ดเกมคณิตศาสตร์ | ของเล่นเสริมพัฒนาการ เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ
🧡ทักษะการจำ การสังเกต และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 4 ระดับ :
⭐️ Addition ฝึกการบวกเลข
เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 177
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Subtraction ฝึกการลบเลข
เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 159
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Multiplication ฝึกการคูณ
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 177
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Division ฝึกการหาร
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 166
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

฿450.00

ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Saalin Math Flash Card Collection การ์ดเกมคณิตศาสตร์ | ของเล่นเสริมพัฒนาการ เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ
🧡ทักษะการจำ การสังเกต และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 4 ระดับ :
⭐️ Addition ฝึกการบวกเลข
เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 177
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Subtraction ฝึกการลบเลข
เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 159
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Multiplication ฝึกการคูณ
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 177
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

⭐️ Division ฝึกการหาร
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 166
▫️ปากกาลบได้ 1 ด้าม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.25 กก.
ขนาด 28 × 28 × 6 เซนติเมตร
Tittle

Addition บวก, Subtraction ลบ, Multiplication คูณ, Division หาร