ชุดตัวต่อ Octonauts Building Block *กล่องบรรจุบุบ* QMan (Enlighten) (Genuine Authorization) ของเล่นตัวต่อ ปลาหมึกยักษ์

🎯กล่องอาจมีตำหนิบุบหรือมีรอยฉีก เนื่องจากการขนส่ง ขอลูกค้าที่รับได้นะคะ

QiMeng (Enlighten) ชุดตัวต่อ Octonauts Building Block (Genuine Authorization) ของเล่นตัวต่อ ปลาหมึกยักษ์

3701 GUP-B Tiger Shark Vehicle (113pcs.)
3702 GUP-R Sailfish Vehicle (116pcs.)
3703 GUP-A Lantern Fish Boat (323pcs.)
3704 GUP-S Narwhal Boat (275pcs.)
3705 GUP-W White Shark Base (404pcs.)
3706 GUP-G Mobile Speeders Launcher (378pcs.)
3707 GUP-X Horseshoe Crab (395pcs.)
3708 Octopod (698pcs.)
3712 GUP-D & GUP-E (429pcs.)
3713 GUP-K Alligator Vehicle (330pcs.)
3714 GUP-C Blue Whale (630pcs.)
3715 GUP-I Water Bear Vehicle (766pcs.)
3716 Octopod (921pcs.)
3717 GUP-A & GUP-B (517pcs.)
3718 GUP-X & GUP-R (632pcs.)

฿289.00฿1,430.00

ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

🎯กล่องอาจมีตำหนิบุบหรือมีรอยฉีก เนื่องจากการขนส่ง ขอลูกค้าที่รับได้นะคะ

QiMeng (Enlighten) ชุดตัวต่อ Octonauts Building Block (Genuine Authorization) ของเล่นตัวต่อ ปลาหมึกยักษ์

3701 GUP-B Tiger Shark Vehicle (113pcs.)
3702 GUP-R Sailfish Vehicle (116pcs.)
3703 GUP-A Lantern Fish Boat (323pcs.)
3704 GUP-S Narwhal Boat (275pcs.)
3705 GUP-W White Shark Base (404pcs.)
3706 GUP-G Mobile Speeders Launcher (378pcs.)
3707 GUP-X Horseshoe Crab (395pcs.)
3708 Octopod (698pcs.)
3712 GUP-D & GUP-E (429pcs.)
3713 GUP-K Alligator Vehicle (330pcs.)
3714 GUP-C Blue Whale (630pcs.)
3715 GUP-I Water Bear Vehicle (766pcs.)
3716 Octopod (921pcs.)
3717 GUP-A & GUP-B (517pcs.)
3718 GUP-X & GUP-R (632pcs.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.25 กก.
ขนาด 28 × 28 × 6 เซนติเมตร
NO.

3701 GUP-B, 3702 GUP-R, 3703 GUP-A, 3704 GUP-S, 3705 GUP-W, 3706 GUP-G, 3707 GUP-X, 3708 Octopod 698pcs., 3712 GUP-D&GUP-E, 3713 GUP-K, 3714 GUP-C, 3715 GUP-I, 3716 Octopod 921pcs., 3717 GUP-A & GUP-B, 3718 GUP-X & GUP-R