Pinwheel Magnetic Logic Puzzle Game เกมปริศนาทดสอบเชาวน์ปัญญา (สำหรับอายุ6-7ปีขึ้นไป) | ของเล่นเสริมพัฒนาการ

Pinwheel Magnetic Logic Puzzle Game เกมปริศนาทดสอบเชาวน์ปัญญา (สำหรับอายุ6-7ปีขึ้นไป) | ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เกมแนวพัซเซิลแต่เพิ่มโจทย์เรื่องสีและรูปทรงให้น่ารักน่าเล่นมากขึ้น
ช่วยให้น้องๆ ฝึกการสังเกต การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และความรอบครอบ เสริมทักษะสมองพัฒนาสมาธิเด็ก Executive Functions (EF) ได้เป็นอย่างดี อีกทั่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยมือและนิ้ว การมีประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ Hand-Eye Coordination ด้วยการเชื่อมโยงด้วยแม่เหล็กและสีและรูปทรง ฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การลองผิดลองถูก ตลอดจนฝึกการทำงานที่ละเอียด รอบคอบ

วิธีเล่น: วางโจทย์ลงฝากล่องเหล็ก และนำตัวแม่เหล็กคำตอบวางให้ตรงตามสีและรูปทรง วางให้ครบจนเต็มแผ่นโจทย์ โดยไม่ให้เหลือที่ว่าง หรือวางสลับที่กัน

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 4 ระดับความยากตามอายุ :
⭐️Happy Farm
เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป
⭐️Around The World
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
⭐️Where are you from
เหมาะสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป
⭐️Magic academy
เหมาะสำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า:
⭐️Happy Farm
⭐️Around The World
▫️ การ์ดเกมทั้งหมด 30 ใบ
▫️ ตัวแม่เหล็ก 10 อัน
▫️ คู่มือ
⭐️Where are you from
⭐️Magic academy
▫️ การ์ดเกมทั้งหมด 30 ใบ
▫️ ตัวแม่เหล็ก 15 อัน
▫️ คู่มือ

฿490.00

ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pinwheel Magnetic Logic Puzzle Game เกมปริศนาทดสอบเชาวน์ปัญญา (สำหรับอายุ6-7ปีขึ้นไป) | ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เกมแนวพัซเซิลแต่เพิ่มโจทย์เรื่องสีและรูปทรงให้น่ารักน่าเล่นมากขึ้น
ช่วยให้น้องๆ ฝึกการสังเกต การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และความรอบครอบ เสริมทักษะสมองพัฒนาสมาธิเด็ก Executive Functions (EF) ได้เป็นอย่างดี อีกทั่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยมือและนิ้ว การมีประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ Hand-Eye Coordination ด้วยการเชื่อมโยงด้วยแม่เหล็กและสีและรูปทรง ฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การลองผิดลองถูก ตลอดจนฝึกการทำงานที่ละเอียด รอบคอบ

วิธีเล่น: วางโจทย์ลงฝากล่องเหล็ก และนำตัวแม่เหล็กคำตอบวางให้ตรงตามสีและรูปทรง วางให้ครบจนเต็มแผ่นโจทย์ โดยไม่ให้เหลือที่ว่าง หรือวางสลับที่กัน

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 4 ระดับความยากตามอายุ :
⭐️Happy Farm
เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป
⭐️Around The World
เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป
⭐️Where are you from
เหมาะสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป
⭐️Magic academy
เหมาะสำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า:
⭐️Happy Farm
⭐️Around The World
▫️ การ์ดเกมทั้งหมด 30 ใบ
▫️ ตัวแม่เหล็ก 10 อัน
▫️ คู่มือ
⭐️Where are you from
⭐️Magic academy
▫️ การ์ดเกมทั้งหมด 30 ใบ
▫️ ตัวแม่เหล็ก 15 อัน
▫️ คู่มือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Theme

Where are you from, Magic academy