Sale

Pinwheel Magnets Game Hexagon Logic / Make it 6! เกมแม่เหล็กหกเหลี่ยม | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

Pinwheel Magnets Game Hexagon Logic / Make it 6! เกมแม่เหล็กหกเหลี่ยม | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ทักษะการคำนวน การคาดคะเน ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 2 แบบ:
⭐️Hexagon Logic
เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป
วิธีเล่น: วางชิ้นแม่เหล็กตามโจทย์ วางสีของชิ้นส่วนแม่เหล็กแต่ละชิ้นให้ตรงกับสีของจุดบนการ์ดเกม ห้ามทับสีอื่น เมื่อต่อครบทุกชิ้นจะต้องลงช่องทุกช่องพอดีไม่มีเกิน หรือช่องไหนว่างไว้
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดเกม 60 โจทย์ จากระดับง่ายไปยาก
▫️แม่เหล็ก 10 ชิ้น
▫️คู่มือ
⭐️ Make it 6!
เหมาะสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป
วิธีเล่น: วางชิ้นแม่เหล็ก ตามความต้องการบนการ์ดเกม นำแม่เหล็กวางรอบตัวเลขที่มีผลรวมเท่ากับ 6
** ถ้าผลรวมกันแล้วมากกว่า 6 แล้ว ใช้ตัวลบ ครอบรูปหกเหลี่ยม 1 หรือ 2 เหลี่ยม เพื่อให้ตัวเลขที่ครอบนั้นหักออกจากผลรวมเดิมให้ได้ 6 โดยตัวลบจะจำกัดใช้ได้เพียง 2 ชิ้นใน 1 เกม
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดเกม 60 โจทย์ จากระดับง่ายไปยาก
▫️แม่เหล็ก 15 ชิ้น (ตัวปกติ 13 ชิ้นและตัวลบ 2 ชิ้น) ที่มีสีต่างกัน
▫️คู่มือ

฿499.00

ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pinwheel Magnets Game Hexagon Logic / Make it 6! เกมแม่เหล็กหกเหลี่ยม | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ทักษะการคำนวน การคาดคะเน ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

มีให้เลือกทั้งหมด 2 แบบ:
⭐️Hexagon Logic
เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป
วิธีเล่น: วางชิ้นแม่เหล็กตามโจทย์ วางสีของชิ้นส่วนแม่เหล็กแต่ละชิ้นให้ตรงกับสีของจุดบนการ์ดเกม ห้ามทับสีอื่น เมื่อต่อครบทุกชิ้นจะต้องลงช่องทุกช่องพอดีไม่มีเกิน หรือช่องไหนว่างไว้
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดเกม 60 โจทย์ จากระดับง่ายไปยาก
▫️แม่เหล็ก 10 ชิ้น
▫️คู่มือ
⭐️ Make it 6!
เหมาะสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป
วิธีเล่น: วางชิ้นแม่เหล็ก ตามความต้องการบนการ์ดเกม นำแม่เหล็กวางรอบตัวเลขที่มีผลรวมเท่ากับ 6
** ถ้าผลรวมกันแล้วมากกว่า 6 แล้ว ใช้ตัวลบ ครอบรูปหกเหลี่ยม 1 หรือ 2 เหลี่ยม เพื่อให้ตัวเลขที่ครอบนั้นหักออกจากผลรวมเดิมให้ได้ 6 โดยตัวลบจะจำกัดใช้ได้เพียง 2 ชิ้นใน 1 เกม
รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดเกม 60 โจทย์ จากระดับง่ายไปยาก
▫️แม่เหล็ก 15 ชิ้น (ตัวปกติ 13 ชิ้นและตัวลบ 2 ชิ้น) ที่มีสีต่างกัน
▫️คู่มือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.25 กก.
ขนาด 28 × 28 × 6 เซนติเมตร
Type

Hexagon Logic, Make it 6!