Pinwheel Naughty Kitten Logic Game (แม่เหล็ก) บอร์ดเกม สำหรับน้องวัย 3ปีขึ้นไป | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

Pinwheel Naughty Kitten (แม่เหล็ก) บอร์ดเกม สำหรับน้องวัย 3ปีขึ้นไป | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

บอร์ดเกมแนว Logic Game สำหรับเด็ก ฝึกทักษะเสริมพัฒนาการครบด้าน

วิธีเล่น: ให้น้องๆสังเกตโจทย์ ตัวแม่เหล็กสิ่งของที่ต้องใช้ ตำแหน่งสิ่งของที่จะต้องวาง จากนั้นวางตัวสิ่งของให้ครบ โดยวางแม่เหล็กครบแล้ว จะต้องเห็นแมวครบทุกตัว

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ทักษะการคำนวน การคาดคะเน ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป

มีให้เลือกทั้งหมด 1 แบบ :
⭐️แบบแม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 30 แผ่น(โจทย์หน้า-หลัง)
▫️ตัวต่อรูปท่อน้ำ 8 ชิ้น
▫️แผ่นแม่เหล็ก 8 ชิ้น
▫️ถุงผ้าสำหรับเก็บตัวต่อ
▫️คู่มือ

Availability: มีสินค้าอยู่ 19 หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pinwheel Naughty Kitten (แม่เหล็ก) บอร์ดเกม สำหรับน้องวัย 3ปีขึ้นไป | ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเด็ก

บอร์ดเกมแนว Logic Game สำหรับเด็ก ฝึกทักษะเสริมพัฒนาการครบด้าน

วิธีเล่น: ให้น้องๆสังเกตโจทย์ ตัวแม่เหล็กสิ่งของที่ต้องใช้ ตำแหน่งสิ่งของที่จะต้องวาง จากนั้นวางตัวสิ่งของให้ครบ โดยวางแม่เหล็กครบแล้ว จะต้องเห็นแมวครบทุกตัว

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาสมาธิ การสังเกต และมิติสัมพันธ์
🧡ทักษะการจำและช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหา
พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
ทักษะการคำนวน การคาดคะเน ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป

มีให้เลือกทั้งหมด 1 แบบ :
⭐️แบบแม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า:
▫️การ์ดโจทย์ 30 แผ่น(โจทย์หน้า-หลัง)
▫️ตัวต่อรูปท่อน้ำ 8 ชิ้น
▫️แผ่นแม่เหล็ก 8 ชิ้น
▫️ถุงผ้าสำหรับเก็บตัวต่อ
▫️คู่มือ