Saalin Left & Right Brain ของเล่นฝึกสมองซีกซ้ายและขวา | ของเล่นเสริมพัฒนาการ

สมองแต่ละซีก มีการควบคุมการทำงานที่ต่างกัน
สมองซีกซ้าย เป็นสมอง “ส่วนของการตัดสิน” ตรรกะ การวิเคราะห์ ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สมองซีกขวา เป็นสมอง “ส่วนของการสร้างสรรค์” ศิลปะ การสังเกตและจินตนาการ
เกมนี้นอกจากจะช่วยพัฒนา การทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาแล้ว ยังช่วยพัฒนา“สมองซีกซ้าย-ขวาอีก“ด้วย

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาทักษะด้านตรรกะและเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหา
🧡ทักษะการจำ การสังเกต และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

รายละเอียดสินค้า:
▫️สมุด 2 เล่ม รวมทั้งหมดมี 105 แบบฝึกหัด
▫️ปากกาลบได้ 2 ด้าม

Availability: มีสินค้าอยู่ 26 หมวดหมู่:

ช่องทางการสั่งซื้ออื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมองแต่ละซีก มีการควบคุมการทำงานที่ต่างกัน
สมองซีกซ้าย เป็นสมอง “ส่วนของการตัดสิน” ตรรกะ การวิเคราะห์ ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สมองซีกขวา เป็นสมอง “ส่วนของการสร้างสรรค์” ศิลปะ การสังเกตและจินตนาการ
เกมนี้นอกจากจะช่วยพัฒนา การทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาแล้ว ยังช่วยพัฒนา“สมองซีกซ้าย-ขวาอีก“ด้วย

เป็นของเล่นที่ช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในหลายด้าน:
️พัฒนาทักษะด้านตรรกะและเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การวางแผน และแก้ไขปัญหา
🧡ทักษะการจำ การสังเกต และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
เสริมทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา

ผลิตจากวัสดคุณภาพดี ปลอดสารพิษ มีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก

รายละเอียดสินค้า:
▫️สมุด 2 เล่ม รวมทั้งหมดมี 105 แบบฝึกหัด
▫️ปากกาลบได้ 2 ด้าม